Web Development & AMP

Više o tehnologiji izrade sajtova i Google AMP platformi

Web development

Tehnologije izrade

Kada govorimo o razvoju sajtova, naš rad baziramo na dve ključne platforme:

WordPress

WordPress predstavlja softver otvorenog koda (open source software) koji služi za razvoj kvalitetnih i lepo dizajniranih veb sajtova, blogova, web prodavnica ili aplikacija. CMS koji koriste najveći svetski brendovi u jačanju svojih pozicija.

Bootstrap

Softverski paket otvorenog koda, baziran na JavaScript-u, HTML-u i CSS-u za kreiranje web projekata posebno optimizovanih za mobilne uređaje svih vrsta (mobile-first), garantujući kvalitet u radu i pouzdanost.

DHTML 
(Dynamic HTML)

Osnovu svakog sajta čini idealni balans računarskih jezika poput:

  • PHP - Specijalizovani je skriptni jezik pre svega namenjen za izradu dinamičnog veb sadržaja i izvodi se na strani servera. Kao takav predstavlja jedan od temelja modernog interneta, te samim tim većine danas postojećih sajtova.
  • JavaScriptDinamičan, objektno-orijentisani, programski jezik visokog nivoa. Pored HTML-a i CSS-a, Javaskript je jedna od tri vodeće tehnologije za definisanje sadržaja na internetu; većina sajtova koristi Javaskript, a svi moderni veb-čitači, poput Hroma (Chrome) podržavaju ga bez potrebe za instaliranjem dodataka. Кombinovan sa HTML jezikom i CSS-om Javaskript čini DHTML.
  • HTML - opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica. Pomoću njega se jednostavno mogu odvojiti elementi kao što su naslovi, paragrafi, citati i slično. Pored toga, u HTML standard su ugrađeni elementi koji detaljnije opisuju sam dokument kao što su kratak opis dokumenta, ključne reči, podaci o autoru i slično.
  • SQL - SQL relacioni upitni jezik kojim se svi podaci i rezultati operacija prikazuju u vidu tabele i omogućava interaktivno i klasično programiranje. Sastavni je deo WordPress-a i mnogih drugih razvojnih platformi.

Finalni proizvod koji dobijate u potpunosti ispunjava sve najzahtevnije standarde modernih informacionih tehnologija i internet trendova, kako po pitanju brzine i sigurnosti u radu, tako i po umreženosti sa svim relevantnim društvenim mrežama i drugim pratećim profilima koji zajedno sa Vašom bazom, sajtom, čine osnovu Vašeg brenda online i kao takav on može biti visoko rangiran u Google pretrazi.

To je od najvećeg značaja za Vas.

Visoka pozicija u Google rezultatima Vama dobri delom garantuje apsolutnu vidljivost i prepoznatljivost kod krajnjeg korisnika, što znači i brzu konverziju, odnosno možete očekivati brz odziv od publike na koju ciljate Vašim proizvodom.

SEO Konsultacije

Osnovni paket usluga koji podrazumeva telefonske, internet i, po potrebi, konsultacije uživo.

Razvoj sajta

Razvoj sajta sa svim pratećim i neophodnim elementima. Ovaj paket ne podrazumeva održavanje sajta.

Razvoj sajta i održavanje

Nakon kompletiranog razvoja sajta, tu smo da u narednom periodu ojačamo njegove pozicije.

Razvoj sajta u AMP okruženju

Razvojno okruženje brzog internet saobraćaja, razvijeno od strane Google-a

Accelerated Mobile Pages

AMP predstavlja Google projekat otvorenog koda koji se svakoga dana usavršava od strane programerske zajednice čitavog sveta.

Nastao je kao potreba pariranja Facebook Instant Articles i Apple News servisa.

AMP je maksimalno optimizovan za mobilnu funkcionalnost na svim uređajima i neverovatno brzo učitavanje i prikazivanje podataka.


Optimizacija sadržaja                            

%

Mobilna funkcionalnost                             

%

Sigurnost                             

%

Google AMP Framework

Saznajte više o tehnologiji koju Vam nudimo

Google Chrome

© Copyright 2020 SeoDevelopment.rs - Sva prava zadržana